Probleemide haldamine erinevate osapoolte vahel!

Igale probleemile saab määrata asukoha ja vastutava isiku klientide, alltöövõtja või , konsultantide seast. Probleemide haldus erinevate osapoolte vahel tõstab kvaliteeti, vähendab kulusi ja projektid saavad valmis õigeaegselt.

Määrake probleeme ja ülesandeid ning teavitage tähtaja saabumisest

Halda probleeme uniZite sisendkaustas vastavalt hetkeseisule ja lahendage väljakutsed!

Tehke ennetavaid samme tuginedes tarkadele hoiatustele ja dünaamilistele raportitele

Digitaalses koostöö tarkvaras kogutud andmeid saab analüüsida ja kasutada, et hoiatada projektijuhte võimalikest murekohtadest ja ka teadmiste pagasina, et edendada kogu töö protsessi.

uniZite projekti koostöö lahendus on adapteeritud välitööks. Kellel pole uniZite kasutajad saavad töötada läbi aktiivsete raportite linkide, mida jagatakse e-mail teavitustega või luuakse kasutaja projekti omaniku või alltöövõtja poolt! uniZite projekti litsentsiga saab kutsuda kasutajaid välajspoolt ning koostöö võib alata minutiga!

Tee koostööd uniZite-is ja võta ennetav kontoll ning juhtimine enda projekti üle

Registreeri probleemid ja teabenõuded tähtaegadega ning määra need vastavalt. uniZite hoiab probleemidel silma peal ning teavitab teid ja määratud alltöövõtjaid või klienti probleemist ja viivitusest.

Saa ülevaade interaktiivsetest raportitest. Kes on hilinenud ja milliste osade vahel on meil potensiaalne probleem? Tegutse ennetavalt!

Koostöö maatriksis on võimalik näha mitmeid osade vahelisi probleeme erinevates staatustes. Üle tähtaja läinud probleemid kuvatakse punaselt, klõpsake punasel ja jõudke kriitilste probleemideni! Seadke üles teavitused, et jagada staatust ja meeldetuletusi alltöövõtjatele, kes on probleemiga seotud.

Nutikaid raporteid linkidega otse probleemile saab kasutada igaüks - uniZite kasutaja või mitte!

Otse suhtlus. Reaalajas suhtlus ja informatsiooni jagamine objektil tõstab kvaliteeti ja tagab madalad kulud. Kui probleemide dokumenteerimine toimub kohapeal uniZite abiga siis kogu aruandlus on automatiseeritud.