Tööohutus ennekõike!

Ohutus objektil on esmatähtis. Järjest enam pööratakse suuremat tähelepanu tööohutusele ja enda töötajatest hoolimisele. Ohutus ja tootlikkus käivad käsikäes ning ohutuse taganemine toimib täpselt nagu koostöö suurema tootlikkuse nimel ja seda saab digitaalselt toetada samal viisil. 

Ülevaatused ja juhtumitest teatamine vastavalt seadustele.

Veenduge, et määratud kõrvalekalded lahendatakse tähtajaks.

Tööohutuse hetke olukorra kontroll.

Asukoha ja varaga seotud ohutusprobleemid.

Ohutus pole midagi eraldiseisvat, seetõttu paigutame ja näitame ohutusprobleeme joonistel ja BIM-is nagu kõiki muid ehitustöid või küsimusi. Ohutusküsimused on seotud asukoha, BIM-i objekti ja ohutuse analüüsimise ja parendamise süsteemi ning ehituse endaga.

Üks rakendus kõige jaoks.

Objekti rakendus peab olema väga lihtne kasutada – kriitiline teave peab olema kõigile kättesaadav ja võimaldama hilisemat analüüsi.

 Ohutuse ja kõrvalkallete kontroll on tehtud võimalikult kasutaja sõbralikuks, lihtne jälgida nii telefonist kui arvutist.

Tunnustage ohutusalaseid algatusi.

Tunnustage häid algatusi ja laske seda kõigil näha. Looge objektil positiivne ning ennetav töö- ja ohutuskultuur.

Ohutusalane aruandlus.

Koondage ohutusnõuete järgimise aruanded ja ohutusaruanded kõik ühte keskkonda, mis sisaldavad viiteid konstruktsioonile ja komponentide parameetritele. Kõikidesse ohutusaruannetesse lisage asukoha / joonise ja vara viited, samuti pildid. uniZite’i aruandlus on automaatne ja sellel on konfigureeritav jaotus. uniZite pakub kõigi sündmuste ja toimingute jälgimiseks ja analüüsimiseks täielikku jälgimist.