Valmimise, üleandmise ja garantii täielik kontroll

Kui lepingujärgsed tööd on lõpule jõudnud, on viimane aeg see kliendile üle anda. uniZite loob ametlikud dokumendid teie eest – koos kliendiga otse objektil mugavalt telefonist või tahvelarvutist!

Üleandmisdokumentatsiooni vormistamine kiirelt ja otse telefonist.

Aktide allkirjastamine, talletamine ja versioonihaldus. Lihtsasti edasisaadetavad kõikidele osapooltele.

Lihtne puuduste ja garantiitingimuste vormistamine.

Tõhus üleandmise planeerimine

Sõltuvalt projekti ja lepingu mahust tuleb enne üleandmist ette valmistada dokumendid. UniZite'is algab see kliendi- ja lepingu andmete exceli lihtsa üleslaadimisega, et luua ühiku kohta dünaamiline kontrollleht ja dokumendid. Enne üleandmist kontrollivad kõik töövõtjad lõplikkult kvaliteedi kontroll akti ja tähelepanekuid. Peale parandusi võib kliendi üleandmine alata!

Ehituse ajalugu ja üleandmise akt

Valduse üleandmise kontrollnimekirjad asetatakse seotud korteri 2D joonisele. Sedasi on kõik üleandmisega seotud märkused, puudused ja dokumentatsioon alati seotud selle korteri ja korteri numbriga. Sedasi saab hilisemal hetkel lihtsasti võtta välja kõik korteriga seotud toimingud.

Mobiilne ülevaatus

Piisab ühekordsest kliendi info sisestamisest ja kõikidel aktidel on see automaatselt täidetud. 

Korteri ülevaatus täidetakse koos kliendiga. Sisestatakse vee- ja elektrinäitude andmed, kontrollitakse viimistluse tase, sisestatakse märkused ja asetatakse nad joonisel õigesse asukohta. Kohapeal saab kätte kogu vajaliku infoga ülevaatuse akt ning sealsamas see ka allkirjastada.

Kõik sisestatud puudused on jälgitavad mitmel eri tasemel. Puudused on seotud projekti, objekti, joonise kui ka ruumi numbri alusel. See tagab lihtsa ülevaate hetkeseisust. 

Looge ja lahendage kõik mured objekti üleandmisel

Kontrollimise ajal registreeritakse kõik probleemid või märkused, dokumenteeritakse ning määratakse kõrvaldamise tähtaeg. Märkused sisalduvad dokumentatsioonis ning on lihtsasti jälgitavad uniZite keskkonnas.

Üleandmisaktid objektil

Ülevaatuse jooksul dokumenteeritakse kliendiga vee- ja elektriarvestite näidud, viimistluse tase, märgistatakse kõik leitud puudused ja muu dokumenteeritakse. Ülevaatuse lõpus koostab programm akti mille kõik osapooled saavad kohapeal allkirjastada. Allkirjastatud fail on automaatselt salvestatud uniZite keskkonda ja saab ka kohe kõikidele osapooltele edasi saata.

Garantii kontroll ja sellega seotud märkused

Garantii perioodi lõpus koostatakse kliendiga Garantii ülevaatuse akt. Oma olemuselt on see sarnane valduse üleandmise aktiga. Kliendiga täidetakse kontrollpunktide järgi dokument kus on märgitud probleemid ja nende asukohad. Ülevaatuse lõpus koostatakse akt ning allkirjastatakse see. Kõikide probleemide hetkeseisud on lihtsasti jälgitavad uniZite keskkonnas.

Koosta ja allkirjasta üleandmisakt objektil

Kõik ametlikud dokumendid kontrollitakse, kinnitatakse ja allkirjastatakse kõigi osapoolte vahel uniZite keskkonnas. Allkirjastatud dokument automaatselt salvestatakse algse kande külge. Sedasi on lihtne jälgida mis korterid on juba üle antud ja mis garantii probleemidega tegeletakse.